AB Viessmann Värmeteknik


Viessmann Värmeteknik AB erbjuder framtidsorienterade värmesystem för olja, gas, sol, ved och naturlig värme, vilket kvalificerar oss som en självständig partner i alla energifrågor. Våra värmesystem täcker alla energikrav från 1,5 till 20.000kW från lägenheter till stora industrifastigheter. Viessmann matchar alla produkter och kan därför erbjuder en optimal nivå av effektivitet från ursprunglig design till funktionellt system.Skalholtsgatan 9
164 40 Kista
info@viessmann.se
www.viessmann.se
08-474 88 00(Telefon)
556482-1873 (Org. Nummer) 
Bransch:
Energi Värmepumpar Leverantörer Luftvärmepumpar Leverantörer Pannor/Brännare Leverantörer Radiatorer Leverantörer Solenergi Leverantörer Pellets Leverantörer Energieffektivisering Leverantörer

Kommun:
Nationell [sverige]