Varmitek


Varmitek ett företag som startades 1990 med komplett inriktning på att utveckla de bästa tekniska lösningarna för att utvinna den gratis solvärme som strålar och lagras i jordklotet. Vi erbjuder värmepumpar, varmvattenberedare, solfångare, frånluftaggregat och fläktkonvektorer samt den kringutrustning som behövs för att ta vara på den naturliga energin på bästa sätt.Södra Stenbocksgatan 160
252 45 Helsingborg
info@varmitek.se
www.varmitek.se
042-12 52 00(Telefon)
556389-1042 (Org. Nummer) 
Bransch:
Energi Bygg Värmepumpar Leverantörer Solenergi Leverantörer Ventilation Leverantörer Ventilation Leverantörer

Kommun: