Artiklar
Tätskiktsfolie på våtrumsskivor

Det finns en mängd olika våtrumsskivor med olika egenskaper på marknaden och det har länge rått en viss förvirring kring hur man ska hantera den ena eller andra. Nu har skivbranschen enats om en gemensam metod för att fastställa hur våtrumsskivorna är beskaffade och hur de fungerar ihop med olika typer av tätskikt, det vill säga ett system med kompatibilitetstester.

– Det har varit svårt för entreprenörerna att veta vilken skiva man ska välja och hur en skiva fungerar ihop med olika typer av tätskikt. Det var det som gjorde att vi startade detta projekt, säger Esa Erkkilä på BKR som drivit projektet tillsammans med GVK.

– Skivleverantörerna har genomfört kompatibilitetstester och med hjälp av testet identifierat skivytans karaktär, sugande eller ej sugande. I skivleverantörens monteringsanvisning kan man läsa om skivan är sugande eller ej sugande och om det behövs någon typ av förbehandling eller ej innan man monterar tätskiktsfolien, något som hittills har varit väldigt svårt för entreprenörerna att få klarhet i. Vi har haft möten regelbundet med skivleverantörer sedan ett och ett halvt år tillbaka. Förutom kompatibilitetstest så har branschen för våtrumsskivor enats om vilka materialegenskaper som ska verifieras och redovisas.

 

www.bkr.se finns en lista med kompatibilitetstestade våtrumsskivor som rekommenderas. Listan kompletteras vartefter nya skivor/leverantörer uppfyller kraven i den nya rutinen.

 

Källa: Byggkeramikrådet

 
Behöver man verkligen ångspärr under trägolvet vid golvvärme?

Ja, Golvbranschen, GBR rekommenderar att alltid lägga ett fuktskydd i samband med trägolv på golvvärme, så länge det inte innebär att det blir dubbla tätskikt.

Fuktskydd läggs för att skydda trägolvet mot fukt som kan tränga upp nedifrån. Fukt har stor inverkan på trägolv, det sväller vid fuktpåverkan och krymper då det blir torrt.

Om den relativa fuktigheten i underlaget är stor kan man behöva lägga en fuktspärr, se nedan. Viktigt att tänka på är att det aldrig är bra med dubbla tätskikt, eftersom man då kan stänga in fukt mellan. Kontrollera därför att inget fuktskydd redan finns längre ner i konstruktionen.

Vid exempelvis mellanbjälklag i trä är fuktigheten i undergolvet sällan stor. Kanske är det inte nödvändigt i alla situationer, men det är dock Golvbranschens rekommendation att alltid lägga ett fuktskydd i samband med trägolv på golvvärme. Detta står även i den allmänna material- och arbetsbeskrivningen för husbyggnadsarbeten (AMA Hus 08) som ges ut av Svensk Byggtjänst.

 

Förhöjd risk för fuktvandring

Det finns en förhöjd risk för fuktvandring i samband med golvvärme, framförallt då du stänger av golvvärmen. I konstruktioner med otillräcklig underliggande isolering finns den förhöjda risken även när man slår på golvvärmen. Risken för fuktvandring minskas genom att se till att plattan/bjälklaget har någon grad högre temperatur än marken/omgivningen.

 

Följ trägolvsleverantörens anvisning

Tänk på att om du gör avsteg från leverantörens monteringsanvisning är det du som blir ansvarig om ett eventuellt fel uppstår till följd av att du lagt golvet på ett annat sätt än rekommenderat. Rådgör med din trägolvsleverantör om du är osäker.

 

Det finns två olika typer av Fuktskydd

Ångspärr = Åldersbeständig plast, cirka 0,2 mm tjock. Detta är den vanligaste typen av fuktskydd och hindrar transport av vattenånga. Används då den relativa fuktigheten i undergolvet överskrider 60%.

Observera dock att vid golv på mark, på bjälklag över varmt eller fuktigt utrymme, där värme- eller varmvattenstammar ligger nära golvbeläggningen eller vid golv på golvvärme är rekommendationen att lägga en ångspärr även om RF understiger 60%.

Fuktspärr = Kan vara exempelvis luftspaltbildande skivor av HD polyeten eller polypropen eller en luftspaltsbildande profilerad plastmatta, cirka 2-10 mm tjock. Denna används normalt i till exempel källarutrymmen eller vid platta på mark, där man kan misstänka tillskjutande fukt eller tidigare har haft problem med fukt. Används på betonggolv där den relativa fuktigheten överstiger 95%.

Källa: Golvbranschen

 
En faktura istället för två för alla elkunder

Alla elkunder ska i framtiden få hela sin elkostnad samlad på en faktura istället för som idag då många får två fakturor, en från elhandlaren och en från nätföretaget. Det beslutade de nordiska tillsynsmyndigheterna (NordREG) under ett möte den 15 december.

- En faktura istället för två kommer att göra vardagen enklare för många elkunder. Det ökar också möjligheterna för elhandlarna att konkurrera på lika villkor, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Konkret innebär beslutet att fakturan från elhandlaren i framtiden ska innehålla både kostnaden för elhandeln (själva förbrukningen) och kostnaden för elnätet. Det innebär också att det för elkunderna i de flesta fall ska räcka att ha kontakt med elhandlaren.

 

Jämlika spelregler

Med beslutet blir spelreglerna mellan elhandlarna mer jämlika. Elhandlarna ska enbart konkurrera av egen kraft. Ingen ska kunna utnyttja en nära koppling till ett monopolföretag för att marknadsföra sig på en konkurrensutsatt marknad.

Idag får de elkunder som inte byter elhandlare alltid en samlad faktura som inkluderar kostnaderna för både elhandel och elnät. Kunder som är aktiva och byter elhandlare får däremot två fakturor. Många kunder upplever det som negativt och väljer därför att inte byta elhandlare.

 

Tydligare vad elen kostar

Genom att samla alla kostnader på en faktura blir det också tydligare för kunderna hur mycket den egna elförbrukningen kostar. Det kan bidra till att fler kunder minskar sin förbrukning, vilket har positiva effekter på såväl kundens privatekonomi som på miljön.

Energimarknadsinspektionen arbetar tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter på uppdrag av de nordiska energiministrarna med att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. Beslutet om att rekommendera en faktura istället för två är ytterligare ett viktigt steg mot målet att ha en gemensam marknad på plats till år 2015.


Källa: Energimarknadsinspektionen

 
Tips till dig som ska byta kök
 • Börja med att analysera ditt kök. Vad fungerar bra idag och vad vill du ändra på? Tänk igenom nuvarande förvaring.
 • Vägg- och bänkskåp behöver inte linjera. Detta syns mest i planritningen och inte i verkligheten.
 • Välj ett bänkskåp med låda högst upp i anslutning till spis. Detta för att ha redskapen nära till hands.
 • Undvik att placera en diskmaskin mellan spis och diskho eller nära en dörr. En utfälld lucka innebär en snubbelrisk.
 • Undvik att placera vitrinskåp nära spis, så slipper du putsa glaset så ofta.
 • Integrerade vitvaror ger ett enhetligt intryck.
 • Höj upp fläkten och du får bättre översikt över grytorna på hällen.
 • En bänkyta i direkt anslutning till kylskåp eller högskåp är praktiskt för inplock av matvaror eller avställning för heta plåtar.
 • Frigör bänkyta genom att bygga in mikro i väggskåp eller högskåp.
 • Placera aldrig spis direkt intill ett högskåp. Högskåpets sida skadas av stekflott och värme.
 • Vid infälld häll eller ho krävs minst 10 cm bänkyta på vardera sida för att klara utsågningen.
 • Undvik att sätta en diskmaskin direkt mot ett bänkhörnskåp 120 cm. Luckan blockerar andra skåp

Lycka till med ditt nya kök!

 
«FörstaFöregående12NästaSista»

Sida 1 av 2