Länkar under kategori El/Energi

 
Namn Url Beskrivning
Elsäkerhetsverket http://www.elsak.se Här kan du bl.a. få svar om el-säkerhet
Kraftbörsen http://www.kraftborsen.com Här kan du jämföra el-bolag genom tabeller
Svensk Energi http://www.svenskenergi.se Branschföreningen Svensk Energi