Länkar under kategori Bidrag, lagar och regler

 
Namn Url Beskrivning
Allmänna reklamationsnämnden http://www.arn.se Reklamationer
Boverket http://www.boverket.se Information om bidrag, lagar och regler när det gäller byggande. Möjlighet att beställa blanketter
Konsumentverket http://www.boende.konsumentverket.se