Bosch Thermoteknik AB

Bosch är ett av världens mest välbekanta varumärken och ett av världens största teknikföretag. Omkring 260.000 anställda bidrar till en omsättning på över 400 miljarder kronor.

Med Bosch har du också gjort rätt val för framtiden. Vår målinriktade satsning på utveckling kommer att leda till produkter med allt högre effektivitet. Till nytta för både din egen ekonomi och vår gemensamma miljö.
 
Inga lokala företag kunde hittas, besök www.bosch-climate.se för mer information.