Geotec


Geotec bildades 1977 och har sedan dess utvecklats till Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. Ett åttiotal företag är anslutna till oss. Våra medlemsföretag utför uppdrag både åt enskilda konsumenter och åt företag, statliga verk, kommunala förvaltningar m fl. Företagen är verksamma inom ett flertal olika områden där borrningsteknik används: brunnsborrning, grundläggning, geologisk prospektering, grundundersökningar och energiproduktion. Uppdragen kan handla om grundstabilisering åt byggindustrin, gasutvinning på soptippar, installationer av värmepumpanläggningar, borrade ledningar under vägar m.m. Geotec har sedan 1985 tagit initiativ till utbildning av blivande brunnsborrare och vidareutbildning av medlemsföretagens personal. Medlemsföretagen har därför alltid yrkeskunniga brunnsborrare.Västergatan 11
222 29 Lund
www.geotec.se
075-700 88 20(Telefon)
075-700 88 29(Fax)
716409-5627 (Org. Nummer) 
Bransch:


Kommun:
Nationell [sverige]