Isoleringsfirmornas Förening


Teknisk isolering säkerställer viktiga funktioner. Det specifika är att isoleringen säkerställer en funktion, distribuerar värme eller kyla från A till B eller bibehåller en viss bestämd temperatur i ett utrymme. Teknisk isolering är absolut nödvändig för viss funktion och i andra fall har den en väsentlig betydelse för driftekonomin och för miljön eftersom den sparar på energiförbrukningen.

Föreningen IF utgör en plattform för relationsskapande, utveckling och opinion och IF.s medlemmar verkar för kvalitet inom branschen. Årstaängsvägen 19C
100 74 Stockholm
anneli.kouthoofd@vvsforetagen.se
www.isolering.org
08-762 75 37(Telefon)
556673-4314 (Org. Nummer) 
Bransch:


Kommun: