SVEP Information Service


SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. Vi har flertalet av landets tillverkare, importörer, återförsäljare som medlemmar och även företag och organisationer med intressen i värmepumpbranschen. Vid ingången av 2012 var medlemsantalet cirka 600 st. Vi samarbetar med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik, svarar för utbildning och certifiering av installatörer, utarbetar bla garantier i samråd med Konsumentverket, administrerar VPN - Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.



Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm
info@svepinfo.se
www.svepinfo.se
08-522 275 00(Telefon)
556696-0711 (Org. Nummer)



 
Bransch:


Kommun:
Nationell [sverige]