Svensk Fjärrvärme AB


Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Svensk Fjärrvärme företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden.

I dag består organisationen av cirka 140 företag. De står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige. De flesta medlemsföretag är kommunalt ägda, men det finns också några som inte är det: Vattenfall, E.ON och Fortum samt  ytterligare några företag.

Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen. Branschen omsätter cirka 33 miljarder per år (en procent av BNP) och investerar cirka sju miljarder.

Svensk Fjärrvärme verkar för att fjärrvärmebranschen ska vara en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Fjärrvärmen tar tillvara resurser som annars går förlorade. Att välja fjärrvärme är att värna om vår miljö och kommande generationer.

Läs mer på www.svenskfjarrvarme.se
101 53 Stockholm
kontakt@svenskfjarrvarme.se
www.svenskfjarrvarme.se
08-677 25 50(Telefon)
08-677 25 55(Fax)
556280-1430 (Org. Nummer) 
Bransch:


Kommun:
Nationell [sverige]