Svensk Ventilation


Spara 30-40% av uppvärmningskostnaderna
Om du bor i en villa från 70-80-talet som bara har frånluft från toaletter och kök - där tilluften tillförs huset via ventiler med självdrag - finns mycket spara. Installerar du ventilation med värmeåtervinning kan du spara drygt 30% av dina uppvärmningskostnader. Det krävs att du redan har treglasfönster och att huset i övrigt är byggt på så att du inte har onormalt drag. Kostnaden för en installation av ventilation i en normalvilla på 150 kvm uppgår till mellan 80 000-150 000 kronor. På köpet får du ett hälsosamt inneklimat, som avsevärt minskar risken för astma och allergi hos barn. Vill du veta mer - gå in på www.svenskventilation.se

Svensk Ventilation är en branschförening för svenska ventilationsföretag. Fyra av de sex största ventilationsföretagen i världen har sin hemvist i Sverige.Ringvägen 100, Box 17154
104 62 Stockholm
info@svenskventilation.se
www.svenskventilation.se
08-762 75 00(Telefon)
08-668 11 80(Fax)
556393-0956 (Org. Nummer) 
Bransch:


Kommun:
Nationell [sverige]