Sveriges Byggindustrier


Sveriges Byggindustrier (BI) - arbetsgivar- och branschorganisation för byggföretagen i Sverige. Sveriges Byggindustrier verkar för att öka det goda byggandet i Sverige. Vi vill förbättra byggföretagens förutsättningar och villkor och modernisera relationerna mellan arbetsgivare och anställd. Vi vill också förbättra branschens anseende genom att höja kvaliteten på byggandet och göra de svarta jobben vita. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer.Box 5054
102 42 Stockholm
info@bygg.org
www.bygg.org
08-698 58 00(Telefon)
556061-2524 (Org. Nummer) 
Bransch:


Kommun:
Nationell [sverige]