Förstå begreppen när du köper hus

För de flesta "vanliga" människor är fastighetsköpet den största affären man gör i livet. Köper man en fastighet för sitt boende handlar det vanligtvis om cirka en till tre miljoner kronor som skall investeras. Men vad är det egentligen du köper som fastighetsköpare?

Stiger du in på Mäklarkontoret eller banken för första gången, i syftet att köpa bostad, blir du överöst med främmande begrepp som fastighet, pantbrev, lagfart, inteckning, pantsättning och mycket annat. Många vill inte verka "dumma" och låtsas att de förstår vad som diskuteras utan att egentligen ha en aning. För att du skall bli en säkrare köpare ser vi till att förklara begreppen.


Fastigheten

Den första termen är "fastighet". Du skall köpa ett hus men plötsligt diskuteras begreppet fastighet som om det vore en självklarhet. För att förklara detta så är det enklast att titta på hur vi delar in allt som vi äger i Sverige. Samtliga föremål delas in i två grupper, fast egendom och lös egendom. Fast egendom utgörs av mark och vatten, allt annat är lös egendom. All mark i Sverige är indelat i fastigheter. En fastighet består av ett eller flera avgränsade markområden. Alla fastigheter har en unik beteckning. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten mm. På denna markbit finns sedan ett antal fastighetstillbehör som ingår i fastigheten. Vad ingår då bland dessa fastighetstillbehör?

I Sverige handlar det om exempelvis hus, staket, träd och växter, flaggstång och mycket annat.

Vad som ingår kan skilja sig kraftigt åt mellan olika länder vilket kan vara viktigt att känna till om du köper en fastighet utomlands. I många länder ingår exempelvis inte köksinredning och köksmaskiner i fastigheten, vilket kan vara viktigt att känna till.

 

Lagfart

För att hålla ordning på vem som äger vad och för att skydda ägandet av fast egendom förs ett fastighetsregister. Lantmäteriet handhar detta register och det är för ändringen av ägare i fastighetsregistret du betalar när du söker lagfart. Den avgiften är 825 SKR. I samband med detta tar staten ut en stämpelskatt på 1,5% av köpeskillingen.


Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett sätt för banken att få säkerhet för sina lån till ditt fastighetsköp. Eftersom det givetvis inte går att lämna in själva fastigheten till banken så har staten ordnat så att banken kan få s.k. pantbrev i fastigheten. Banken söker inteckning i fastighetsregistret och får sedan ett pantbrev på detta belopp. Även detta är förenat med en stämpelskatt, här 2% av sökt belopp.

 

Skatt

Köper du en fastighet för två miljoner kroner kommer lagfarten att kosta dig 30 000 kronor plus de 825 kronorna i lagfartsavgift. När det gäller pantbreven handlar det om hur mycket som finns sedan tidigare. Men handlar det om en ny fastighet eller en som saknar pantbrev sedan tidigare kommer detta att kosta 40 000 kronor i stämpelskatt plus 375 kronor i avgift. Totalt kostar alltså denna affär drygt 71 000 kronor bara i avgifter och skatt till staten. Finns det mycket pantbrev sedan tidigare sjunker denna kostnad, vilket är en fördel för dig som skall köpa. Hoppas att du nu känner dig lite mer bekant med begreppen.

 

Källa: Hitta Ditt Hem