Behöver man verkligen ångspärr under trägolvet vid golvvärme?

Ja, Golvbranschen, GBR rekommenderar att alltid lägga ett fuktskydd i samband med trägolv på golvvärme, så länge det inte innebär att det blir dubbla tätskikt.

Fuktskydd läggs för att skydda trägolvet mot fukt som kan tränga upp nedifrån. Fukt har stor inverkan på trägolv, det sväller vid fuktpåverkan och krymper då det blir torrt.

Om den relativa fuktigheten i underlaget är stor kan man behöva lägga en fuktspärr, se nedan. Viktigt att tänka på är att det aldrig är bra med dubbla tätskikt, eftersom man då kan stänga in fukt mellan. Kontrollera därför att inget fuktskydd redan finns längre ner i konstruktionen.

Vid exempelvis mellanbjälklag i trä är fuktigheten i undergolvet sällan stor. Kanske är det inte nödvändigt i alla situationer, men det är dock Golvbranschens rekommendation att alltid lägga ett fuktskydd i samband med trägolv på golvvärme. Detta står även i den allmänna material- och arbetsbeskrivningen för husbyggnadsarbeten (AMA Hus 08) som ges ut av Svensk Byggtjänst.

 

Förhöjd risk för fuktvandring

Det finns en förhöjd risk för fuktvandring i samband med golvvärme, framförallt då du stänger av golvvärmen. I konstruktioner med otillräcklig underliggande isolering finns den förhöjda risken även när man slår på golvvärmen. Risken för fuktvandring minskas genom att se till att plattan/bjälklaget har någon grad högre temperatur än marken/omgivningen.

 

Följ trägolvsleverantörens anvisning

Tänk på att om du gör avsteg från leverantörens monteringsanvisning är det du som blir ansvarig om ett eventuellt fel uppstår till följd av att du lagt golvet på ett annat sätt än rekommenderat. Rådgör med din trägolvsleverantör om du är osäker.

 

Det finns två olika typer av Fuktskydd

Ångspärr = Åldersbeständig plast, cirka 0,2 mm tjock. Detta är den vanligaste typen av fuktskydd och hindrar transport av vattenånga. Används då den relativa fuktigheten i undergolvet överskrider 60%.

Observera dock att vid golv på mark, på bjälklag över varmt eller fuktigt utrymme, där värme- eller varmvattenstammar ligger nära golvbeläggningen eller vid golv på golvvärme är rekommendationen att lägga en ångspärr även om RF understiger 60%.

Fuktspärr = Kan vara exempelvis luftspaltbildande skivor av HD polyeten eller polypropen eller en luftspaltsbildande profilerad plastmatta, cirka 2-10 mm tjock. Denna används normalt i till exempel källarutrymmen eller vid platta på mark, där man kan misstänka tillskjutande fukt eller tidigare har haft problem med fukt. Används på betonggolv där den relativa fuktigheten överstiger 95%.

Källa: Golvbranschen