En faktura istället för två för alla elkunder

Alla elkunder ska i framtiden få hela sin elkostnad samlad på en faktura istället för som idag då många får två fakturor, en från elhandlaren och en från nätföretaget. Det beslutade de nordiska tillsynsmyndigheterna (NordREG) under ett möte den 15 december.

- En faktura istället för två kommer att göra vardagen enklare för många elkunder. Det ökar också möjligheterna för elhandlarna att konkurrera på lika villkor, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Konkret innebär beslutet att fakturan från elhandlaren i framtiden ska innehålla både kostnaden för elhandeln (själva förbrukningen) och kostnaden för elnätet. Det innebär också att det för elkunderna i de flesta fall ska räcka att ha kontakt med elhandlaren.

 

Jämlika spelregler

Med beslutet blir spelreglerna mellan elhandlarna mer jämlika. Elhandlarna ska enbart konkurrera av egen kraft. Ingen ska kunna utnyttja en nära koppling till ett monopolföretag för att marknadsföra sig på en konkurrensutsatt marknad.

Idag får de elkunder som inte byter elhandlare alltid en samlad faktura som inkluderar kostnaderna för både elhandel och elnät. Kunder som är aktiva och byter elhandlare får däremot två fakturor. Många kunder upplever det som negativt och väljer därför att inte byta elhandlare.

 

Tydligare vad elen kostar

Genom att samla alla kostnader på en faktura blir det också tydligare för kunderna hur mycket den egna elförbrukningen kostar. Det kan bidra till att fler kunder minskar sin förbrukning, vilket har positiva effekter på såväl kundens privatekonomi som på miljön.

Energimarknadsinspektionen arbetar tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter på uppdrag av de nordiska energiministrarna med att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. Beslutet om att rekommendera en faktura istället för två är ytterligare ett viktigt steg mot målet att ha en gemensam marknad på plats till år 2015.


Källa: Energimarknadsinspektionen