Nibe AB


Genom att installera en NIBE värmepump kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Detta beror på att värmepumpens främsta energikälla (bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö) är gratis.Järnvägsgatan 40, Box 14
285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.se
0433-73 000(Telefon)
0433-73 190(Fax)
556056-4485 (Org. Nummer) 
Bransch:
Energi Värmepumpar Leverantörer Luftvärmepumpar Leverantörer Pannor/Brännare Leverantörer

Kommun: